KNVB informatie leden

Typography is the art and technique

KNVB informatie

Scheidsrechter worden?

Spelregels:

De spelregels veldvoetbal alsmede de spelregelwijzigingen die sinds dit seizoen van toepassing zijn, zijn te downloaden via onderstaande link:

Documenten
Voor het seizoen zijn de volgende documenten van toepassing:

– Regeling promotie en degradatie 2017-2018
Volgt zodra deze bekend gemaakt is.

Contactgegevens KNVB

Marlène Soewandi en Dave Buytelaar hebben zoals bekend de KNVB verlaten. Er verandert nog meer. Per 1 oktober a.s. gaat Marco Ritmeester een andere rol binnen de KNVB organisatie vervullen en zich bezighouden met talentontwikkeling. Dit betekent dat de samenstelling van het arbitrage team West behoorlijk wijzigt.
.
De eerste transfer is inmiddels beklonken. Per 11 september jl. is Clay Ruperti op de afdeling begonnen. Clay is een echte arbitrageman en dit seizoen zelf actief als scheidsrechter in de Masterclass van het betaald voetbal. Zodra er duidelijkheid is hoe de bezetting op de afdeling er precies uit gaat zien, zal een herschikking van taken plaatsvinden. Tot die tijd neemt Clay de taken van Dave over. .
.
Onderstaand tref je de taakverdeling aan zoals die nu is. .
.
Marco Ritmeester is tot 1 oktober a.s. verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Arbitrage en de KNVB officials in heel West. De aanstellingen van officials en alles wat daarbij komt kijken worden door drie medewerkers verricht, Jethro Abram, Clay Ruperti en Sander de Brito Roque. .
.
Jethro Abram: .
.
– zaterdag senioren West I (waaronder ook scheidsrechters van de SOIII opleiding, vrouwen- en G-voetbal) .
– zaterdag en zondag jeugd West I (waaronder ook scheidsrechters van de SOIII opleiding) .
– scheidsrechters bij JPN wedstrijden.
– rapporteurs West I + II.
.
Clay Ruperti: .
.
– zaterdag senioren West II (waaronder ook scheidsrechters van de SOIII opleiding, vrouwen- en G-voetbal) .
– zondag senioren West I + II (waaronder ook scheidsrechters van de SOIII opleiding en .vrouwenvoetbal) .
– zaterdag jeugd West II (waaronder ook scheidsrechters van de SOIII opleiding) .
– assistent-scheidsrechters West I + II.
.
Sander de Brito Roque: .
.
– scheidsrechtersbegeleiders West I + II (o.a. SO III) .
– coaches en waarnemers Ontwikkeltraject scheidsrechters.
– nazorg incidenten.
.
Contact.
.
Heb je een vraag, dan verzoeken wij je dit bij voorkeur per e-mail in te sturen naar het algemene mailadres van de afdeling Arbitrage: west-scheidsrechterszaken@knvb.nl. Je mail wordt dan door de juiste persoon opgepakt en indien noodzakelijk beantwoord. Voor zaken waar echt telefonisch contact gewenst is, kun je rechtstreeks contact opnemen met de betreffende verantwoordelijke medewerker. .
.
Jethro Abram – medewerker arbitrage – 0343-499692.
Clay Ruperti – medewerker arbitrage – 0343-499744.
Sander de Brito Roque – medewerker arbitrage – 0343-499320.
Marco Ritmeester – medewerker organisatie – 0343-499696.
.
Aanstellingen 1,5 week voor de speeldag.
.
Net als vorig seizoen worden de aanstellingen 1,5 week voor het speelweekend vrijgegeven. Dit zal dit seizoen landelijk op hetzelfde moment gebeuren en wel op de dinsdagmiddag na 12.00 uur. Reden dat hiervoor gekozen is dat er efficiënter en meer op maat aangesteld kan worden. .
.
Wij hebben wat vragen hierover ontvangen i.v.m. de eigen planning. Je kunt er vanuit gaan dat als jij geen afmelding hebt gedaan, je een aanstelling als (assistent-)scheidsrechter kunt verwachten. Heb je geen verhindering doorgegeven en geen aanstelling ontvangen, dan sta je op de reservelijst. Weet dat deze lijsten als het weekend begint nagenoeg leeg zijn! Met andere woorden, de kans dat je er alsnog een aanstelling komt is zeer groot. Wil je meer zekerheid over je aanstelling omdat je bijv. een afspraak wilt maken, stem dan je beschikbaarheid even af met scheidsrechterszaken. Dit geldt ook voor het weekend. Niet afgemeld, geen wedstrijd maar toch andere plannen? Geen probleem, maar meld de weekenddienst dan even dat je niet meer beschikbaar bent of bespreek je mogelijkheden. Dat scheelt onnodige telefoontjes en irritatie voor de weekenddienst. .

Weekenddienst (West 1)
Afmeldingen voor je wedstrijd kun je zelf doorgeven via je Official Portal tot en met donderdag. Wil je na die tijd afbericht doen voor de wedstrijd in dat betreffende weekend dan doe je dat per telefoon of email. Afmelden kan vrijdag tot en met 12.00 uur bij de afdeling Arbitrage. Na 12.00 uur gaat het programma naar de weekenddienst en zul je daar je afbericht moeten doorgegeven.
De weekenddienst is bereikbaar via 06 – 5378 2637 op de volgende dagen en tijden.
– Vrijdag tussen 18.30 en 20.30 uur
– Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur
– Zondag tussen 08.00 en 15.00 uur

Weekenddienst (Landelijk)
De weekenddienst voor de landelijke competities is bereikbaar via 06 – 2066 6696.

Meldpunt sport & geweld
Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. De hulplijn is 24 uur per dag bereikbaar via 0800 – 22 99 555. Het meldpunt is een samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNVB. Doel van de KNVB is haar leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen te nemen. Een melding wordt direct doorgegeven aan de politie en de KNVB. Indien noodzakelijk gaat de politie direct ter plaatse om de orde te herstellen en eventueel aangiften op te nemen Zo nodig wordt Slachtofferhulp ingeschakeld. Aangeraden wordt om dit nummer in je telefoon te zetten, zodat je het snel kunt bellen in geval van nood op of rond het voetbalveld.

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Alkmaar verzoekt haar leden die contact hebben gezocht met deze Hulplijn noodgevallen dit bij een van de bestuursleden te melden zodat wij op een passende wijze ondersteuning kunnen bieden bij de afhandeling hiervan.
Meldpunt wanordelijkheden
De Hulplijn noodgevallen is er dus letterlijk voor noodgevalen. Daarnaast is er een meldpunt voor het melden van ergernissen en andere wanordelijkheden die niet acuut zijn. Dit kan gemeld worden bij de KNVB via respect@knvb.nl

Reacties gesloten.