Over SV-Alkmaar

Over de scheidsrechtersvereniging Alkmaar en omstreken (SVAO)

 

Zonder scheidsrechter kunnen er geen voetbalwedstrijden gespeeld worden. De scheidsrechters zijn dan ook een heel belangrijk onderdeel van het spelletje. Dankzij de inzet van vele scheidsrechters kunnen wekelijks vele duizenden voetballers tegen een balletje trappen. Net als voetballers zijn er scheidsrechters te vinden in alle soorten en maten: de vrijwilliger bij de club die op zaterdagochtend vroeg een wedstrijdje bij de jongste voetballertjes begeleid tot aan de international die een vol stadion en onder het toezicht oog van vele camera’s de strijd in goede banen leidt.

De SVAO is een actieve zelfstandige vereniging voor iedereen die affiniteit heeft met voetbalarbitrage. Het maakt niet uit of je actief bent voor een vereniging of de KNVB, in het amateurvoetbal of het betaald voetbal of op andere wijze betrokken bent bij de arbitrage.

Naast de wekelijkse trainingen op donderdagavond is er ruimte om na de trainingen met collega-scheidsrechters te praten over situaties die je hebt meegemaakt. Het gaat dan niet om goed of fout, maar om het delen van ervaringen om er wat van te leren. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig om met een groep gelijkgestemden na te praten.

De trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers die een jaarprogramma afwerken. De trainingen kennen dan ook een opbouw afgestemd op de fase van het seizoen. Iedereen doet mee naar zijn of haar eigen vermogen, zodat de training voor iedereen geschikt is. De gemiddelde opkomst ligt tussen de 20 tot 25 personen, variërend van 16 tot 65+ jaar.

We verzorgen ook jaarlijks een technische dag. We proberen elk jaar het programma van de dag leerzaam en luchtig te houden. Niet met het vingertje vertellen hoe het moet, maar proberen inzichten mee te geven om wedstrijden nog beter te kunnen leiden. Uiteraard wordt ook een training verzorgd, meestal door een voetbaltrainer van een amateurvereniging uit de omgeving.

Mocht je geïnteresseerd zijn of je afvragen of de SVAO iets voor jou is? Kom langs op donderdagavond en train een paar keer mee! Dit is geheel vrijblijvend. Als het je bevalt, kun je dan besluiten lid te worden. We trainen van 19:30 uur tot 20:30 uur bij korfbalvereniging Celeritas aan het Klaas Bootpad te Alkmaar. Nogmaals: onze vereniging is er voor alle scheidsrechters!

Ook voor de voetbalverenigingen kunnen wij wat betekenen. We hebben diverse lezingen verzorgd bij verenigingen met thema’s als: spelregels, rollen en verantwoordelijkheden in het amateurvoetbal, bijscholing voor pupillenscheidsrechters, etc. Voor een bescheiden bijdrage aan onze clubkas kunnen wij ook bij uw vereniging een avondje verzorgen.

Is de interesse gewekt? Kom langs op donderdagavond of stuur een e-mail:

Graag tot ziens!

Simon Schram

Mededeling COVS

COVS Ledeninformatie – mei 2018

Publicatiedatum op www.covs.nl: 23 mei 2018.

 

Rondje langs de velden

In de maanden maart en april heeft in alle districten een Rondje langs de velden plaatsgevonden. Vanuit het VCN waren voorzitter Pol Hinke, kandidaat-secretaris PieterJan Janssen en de districtsafgevaardigde hierbij aanwezig.

Met het doel van de COVS in het achterhoofd werd hier gesproken over samenwerking en communicatie. Het doel van de COVS is dat elk lid van de COVS binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats wekelijks een COVS-training moet kunnen bezoeken, regelmatig zijn spelregelkennis moet kunnen bijhouden, minstens drie keer per jaar een thema-avond of technische activiteit moet kunnen bezoeken om zijn kennis en vaardigheden up-to-date te houden, een plek heeft waar hij zijn ervaringen kan uitwisselen, zijn verhaal kwijt kan en waar hij gesteund wordt na vervelende incidenten en ervaren dat zijn belangen worden behartigd bij de KNVB en in de voetbalwereld. De COVS is zichtbaar en een lidmaatschap heeft een meerwaarde voor elke scheidsrechter!

Door middel van samenwerking tussen de besturen van de lokale scheidsrechtersverenigingen en het landelijke bestuur gaan we de komende periode hier meer inhoud aan geven.

 

Modernisering COVS-website

Onze website www.covs.nl dient nodig vernieuwd te worden. Er wordt hierbij gedacht aan een moderne uitstraling, maar ook aan het toevoegen van enkele functionaliteiten. Graag zouden we hiervoor de tijdelijke of permanente hulp van onze leden inroepen, die dit samen met onze huidige webmaster goedkoper (en door de kennis van scheidsrechterszaken ook beter en effectiever) kunnen doen dan een extern bedrijf. Mocht je affiniteit hebben met het bouwen en onderhouden van een website en de COVS hiermee willen helpen, laat dit dan weten aan Pieter-Jan Janssen (secretaris@covs.nl).

 

Digitale blad De Scheidsrechter

De Scheidsrechter wordt digitaal verstuurd, maar wordt niet door alle leden ontvangen. Belangrijk is het daarom om tijdens het verschijnen van dit blad ook je spam te controleren. Anders is het blad ook te lezen via https://www.covs.nl/redactie/2016-02-21/blad-de-scheidsrechter.

 

Vacatures in diverse commissies

Binnen COVS Nederland zijn de volgende commissies actief: Spelregels, Informatisering, Sponsoring en webshop, Werving en behoud, Technische zaken en toernooien en Media.

Heb je belangstelling voor een rol in een van deze commissies stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@covs.nl, die zorgt dan dat het bij de betreffende portefeuillehouder terecht komt.

 

Landelijke commissie spelregels (LCS)

Gerti Schol is gestopt als lid van de landelijke commissie spelregels. Vanuit het district Oost is Paul Reijbroek (Arnhem) zijn opvolger. Het landelijk bestuur is Gerti zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de spelregels binnen de COVS. Tevens wensen we Paul veel succes en plezier toe bij zijn nieuwe rol.

 

NK spelregels voor de jeugd

Op zaterdag 2 juni 2018 zou in Apeldoorn het NK spelregels voor de jeugd worden gehouden. Doordat er echter maar twee aanmeldingen waren, heeft de LCS moeten besluiten om deze wedstrijd te annuleren.

 

Komende activiteiten

In de aankomende periode zullen de onderstaande landelijke COVS-activiteiten plaatsvinden:

– NK spelregels voor senioren (COVS-teams) op 9 juni 2018 te Eindhoven;

– NK veldvoetbal voor COVS-teams op 16 juni 2018 te Eindhoven.

 

Scheidsrechterscongres

Het congres van 20 januari 2018 in Assen (district Noord) is inmiddels geëvalueerd. De meeste bezoekers hebben deze dag als zeer waardevol beschouwd en ook de organisatie was tevreden over het verloop van deze dag. Natuurlijk zijn er wel verbeterpunten. Deze punten zijn naar voren gekomen uit onder andere de enquête die is afgenomen bij de bezoekers. Deze verbeterpunten worden verwerkt in het draaiboek voor het congres en zullen worden meegenomen bij de organisatie van de komende scheidsrechterscongressen.

Omdat geen district zelfstandig heeft aangegeven om komend jaar het congres te willen organiseren, is op de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 besloten dat het landelijk bestuur hiervoor een district gaat benaderen.

De planning van de congressen in 2020 tot en met 2023 zal tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 8 september 2018 worden vastgesteld. Zodra er meer informatie hierover is, zullen we jullie hierover informeren.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wellicht hebben jullie gehoord dat op 25 mei 2018 de AVG, een vernieuwde versie van de privacywet, in werking zal treden. Dit heeft ook voor de COVS gevolgen, daar wij ook met jullie persoonlijke gegevens moeten werken. Het landelijke bestuur zal handige formats verzorgen die de lokale scheidsrechtersverenigingen kunnen gebruiken. Verder zijn wij als organisatie verplicht om jullie persoonlijke informatie vertrouwelijk te verwerken. Jullie kunnen er dan ook op vertrouwen dat wij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken.

 

Samenstelling Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN)

Op de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het landelijke Verenigingsbestuur COVS Nederland. Jos Straver is benoemd als penningmeester en volgt hiermee Thon Harte op. Pieter-Jan Janssen neemt de functie van secretaris over van Hugo Jaspers. Tomy Klein Zieverink (Zuid 2) en Arthur Smits (Zuid 1) treden als districtsafgevaardigde toe tot het VCN. De samenstelling van het VCN is nu als volgt:

– Pol Hinke (voorzitter)

– Pieter-Jan Janssen (secretaris)

– Jos Straver (penningmeester)

– Johan Suurd (afgevaardigde district Noord)

– Frank Sanders (afgevaardigde district Oost)

– Piet Tiggelaar (afgevaardigde district West 1)

– René Kiebert (afgevaardigde district West 2)

– Arthur Smits (afgevaardigde district Zuid 1)

– Tomy Klein Zieverink (afgevaardigde district Zuid 2)

De portefeuilles zullen binnenkort onderling verdeeld worden en we zullen jullie hier dan ook zo spoedig mogelijk over informeren.

 

Overleg met KNVB

Binnenkort zal een afvaardiging van ons bestuur weer in overleg treden met de KNVB. De volgende onderwerpen worden hierbij door de COVS op de agenda gezet:

– Regionale opleidingscentra arbitrage;

– Week van de scheidsrechter;

– Voortgang vernieuwing rapportage en beoordeling;

– Minder contact tussen scheidsrechter en bestuursleden voor en na de wedstrijd door het gebruik van het Mobiele Digitale Wedstrijdformulier (MDWF);

– Opheffen 4e klasse in West 2 en mogelijke consequenties voor de scheidsrechters;

– Planning wedstrijden in Paasweekend in Zuid 2;

– Afstemming KNVB-kalender en COVS-kalender met name voor activiteiten in de zomer- en winterstop,

Eventuele aanvullingen vanuit de verenigingen zijn welkom. Mocht je hiervoor punten hebben geef deze dan door aan het bestuur van je eigen scheidsrechtersvereniging.

 

Gesprek Tweede Kamerlid Lisa Westerveld

Als er geen spoeddebatten of andere dringende zaken tussen komen zullen COVS-voorzitter Pol Hinke en COVS-penningmeester Jos Straver op 20 juni 2018 Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) bezoeken. Zij wil met de COVS van gedachten wisselen over sportiviteit op de voetbalvelden en geweld tegen scheidsrechters.

 

Media

 Ben jij onze vriend al op Facebook? https://www.facebook.com/soccerreferees/

 Volg jij ons al op Twitter? https://twitter.com/scheidsrechters

1

COVS SPREEKT MET LIDVERENIGINGEN OVER COMMUNICATIE, SAMENWERKING EN REGIOVERTEGENWOORDIGER IN WEST I.

 

Gisteravond was een afvaardiging van het landelijk bestuur van de COVS te gast bij de SVA om samen met alle aangesloten scheidsrechtersverenigingen uit West I te praten over communicatie, samenwerking en het activiteitenplan. In dit ‘rondje langs de velden’ ging het landelijk bestuur in de persoon van Pol Hinke (voorzitter), Pieter-Jan Janssens (secretaris) en Piet Tiggelaar (vertegenwoordiger West I) in gesprek met de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen uit het district.

In het ‘rondje langs de velden’ gaat de COVS op zes avonden in gesprek met de aangesloten scheidsrechtersverenigingen in het betreffende KNVB district. Het doel van deze gesprekken is om de communicatie en samenwerking binnen de COVS te verbeteren en om volgende stappen te zeten bij de uitvoering van het activiteitenplan.

Gisteravond was het de beurt aan West I. De opkomst was goed te noemen, van de elf verenigingen uit West I waren er tien aanwezig die met elkaar in goede harmonie spraken over de verschillende onderwerpen. In subgroepen werd gesproken over hoe verenigingen meer kunnen samenwerken en hoe de communicatie vanuit de COVS naar de lidverenigingen en omgekeerd verbeterd kan worden. De gepresenteerde voorstellen zullen door het landelijk bestuur worden meegenomen en uitgewerkt.

Vertegenwoordiger gezocht voor West 1 in landelijk bestuur COVS

Voor Piet Tiggelaar, die West I vertegenwoordigd in het landelijk bestuur, dient nog een opvolger gevonden te worden. Na drie termijnen waarin Piet veel voor de COVS en haar lidverenigingen heeft betekend houdt hij het voor gezien. Hoewel van Piet nog officieel afscheid wordt genomen wil de SVA hem via deze weg alvast danken voor zijn verdiensten.

(Bron: SVA-Amsterdam.nl)

Rabobank Clubkas

 

 

 

Verdien geld voor uw club: Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Alkmaar e.o. draagt de lokale samenleving van Alkmaar e.o. een warm hart toe, dus ook onze Scheidsrechtersvereniging. Dit doet de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is dé donatie actie voor verenigingen en stichtingen, waarbij de leden van onze bank bepalen welke clubs een donatie ontvangen door het uitbrengen van hun stem. De Clubkas Campagne komt in plaats van de Fietssponsortocht. Bij de Clubkas Campagne zijn er veel meer mensen betrokken en dat vinden wij belangrijk!

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?

Bij de Clubkas Campagne zijn er twee partijen. Enerzijds de verenigingen en stichting die meedoen aan de campagne en anderzijds onze ruim 12.000 leden die mogen stemmen op verenigingen/stichtingen die zij een warm hart toedragen. De Rabobank stelt in 2018 een bedrag van € 150.000,- beschikbaar die de leden van Rabobank Alkmaar e.o. mogen verdelen over de clubs. Elk lid brengt vijf stemmen uit (max 2 per club). Dit stemmen doen zij online of ze kunnen terecht bij één van de kantoren.

Het bestuur heeft zich voor deze Clubkas Campagne aangemeld. Als we een bijdrage mogen ontvangen, zullen we dit ten goede komen aan de organisatie van de 25e Technische Dag die gehouden zal worden op zaterdag 5 januari 2019.

Het is dus nog niet zover dat je kunt stemmen. We zullen jullie vooraf goed op de hoogte houden hierover. Wat wij graag willen is dat jullie, als je Rabobank lid bent, in de stemperiode op Scheidsrechtersvereniging Alkmaar gaat stemmen! Hoe meer stemmen hoe groter de bijdrage voor de club.

Mocht je in je vrienden/ kennissen kring mensen kennen die lid van de Rabobank zijn haal hun dan over om op ons te stemmen!

 

Kijk voor meer info op:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/alkmaar-eo/

 

Technische Dag in Alkmaar trekt veel jong talent

door PIET TIGGELAAR

Traditiegetrouw organiseerde de Scheidsrechtervereniging Alkmaar op 7 januari haar jaarlijkse technische dag. Het was al weer voor de 24e keer.

Was het eigen thuishonk in de begin jaren groot genoeg, met het groeien van het aantal deelnemers moest de vereniging uitkijken naar een andere locatie. Die werd alweer enige jaren geleden gevonden bij v.v. Kolping Boys in Alkmaar. Zo vonden ook dit jaar weer veel – nu opvallend veel jonge – scheidsrechters hun weg naar de technische dag.

Traditiegetrouw begon de dag met een opwarmer een stevige training onder leiding van Marc de Wilde, de trainer van Kolping Boys. Na de training was het tijd voor de meer theoretische kant: hoe kan ik blessures voorkomen? Aan de hand van beeld en verhaal werd duidelijk uiteengezet hoe je een blessure kunt voorkomen en wat je moet doen om te herstellen. En hoe frustrerend lang die herstelperiode kan duren.

Inmiddels ook traditie: de voetbalquiz. Een quiz doorspekt met spelregel- en voetbalvragen. De quiz kwam in de plaats van een spreker die was verhinderd.

 

Makkelie

Na de pauze was het de beurt aan betaaldvoetbalscheidsrechter Danny Makkelie. Met zijn lezing wist hij de jeugdige scheidsrechters te boeien en te verleiden tot een levendige interactie tussen hem en zijn toehoorders.

Al met al was het weer een prachtige dag. Alle redenen om volgend jaar te gaan voor de 25e editie.

Danny Makkelie omringd het ‘jonge spul’. Foto aangeleverd door Christiaan

onderkant

Trainingslocatie:
Klaas Bootpad 8

1827 CX, Alkmaar

072 562 7188

Secretariaat:
Arcadialaan 39

1813 KM Alkmaar

Info@SV-Alkmaar.NL

Facebook
 
Over onze vereniging

De scheidsrechter vereniging Alkmaar en Omstreken is een onderdeel van de landelijke vereniging van de COVS. Wij organiseren trainingen,, theorieavonden, spelregelquizen en een gezellig samen zijn van scheidsrechters uit Alkmaar en omgeving.